položky
EUR  0.00 s DPH
  • Zobraziť

YES! Angličtina - maturita - základná úroveň B1

en-34Kód
9788081330148EAN:
978-80-8133-014-8ISBN:

Enigma

Výrobca:
na skladeDostupnosť:
EUR  15.00 / ksBežne s DPH
EUR  13.35 / ksCena s DPH
Ušetríte: EUR  1.65 / ks (11,0%)
Množstvo:
ks Strážiť tovar na pokles ceny
YES! Angličtina - maturita - základná úroveň B1

Popis YES! Angličtina - maturita - základná úroveň B1

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.Kupovať k tejto knihe samostatne knihu Anglická gramatika - cvičebnica + testy, nie je potrebné. Gramatika je totiž súčasťou knihy Angličtina - maturita - základná úroveň (pozri obsah nižšie).

Toto nové vydanie je textovo zhodné s predošlým vydaním. Pribudlo 1 DVD, na ktorom sú:- maturitné témy spracované vo forme prezentácií v programe PowerPoint s obrazovým materiálomÚVODAngličtina – maturita – základná úroveň (B1) je určená študentom, ktorí sa rozhodli maturovať z anglického jazyka na úrovni B1. Zahrňuje prípravu na ústnu a písomnú časť maturitnej skúšky z angličtiny.Prvá časť knihy (Ústna časť) obsahuje 25 vypracovaných maturitných tém v 25 lekciách nenáročnou, zaujímavou a interaktívnou formou. Jednotlivé lekcie obsahujú otázky na konverzáciu k danej téme, úvodný text so zvýraznenou kľúčovou slovnou zásobou a frázami, zoznam slovnej zásoby a fráz s prekladom, cvičenia na zopakovanie slovnej zásoby a najbežnejších konverzačných fráz, vzorové zadania úloh pre ústnu (internú) časť maturity. 20 úvodných textov načítali lektori na CD, ktoré je súčasťou knihy. Úvodné texty nie sú určené na memorovanie. Ich cieľom je obsahové zorientovanie sa v téme a zhrnutie kľúčovej slovnej zásoby v kontexte. Nahrávky úvodných textov lekcií 21 - 25 je možné stiahnuť tu dole. Jednotlivé témy sú spracované aj vo forme prezentácií v programe PowerPoint s obrazovým materiálom na priloženom DVD.Druhá časť knihy (Gramatika) je prehľadom základných gramatických pravidiel angličtiny s príkladmi. Použitie gramatických pravidiel si študenti môžu precvičiť v cvičeniach aj v kontraste so slovenčinou. Tu uvádzame aj zoznam nepravidelných slovies. Na konci cvičebnice sa nachádza prehľadná tabuľka gramatických časov.Tretia časť knihy (Písomná časť) predstavuje 10 úloh na precvičenie počúvania s porozumením, 10 úloh na precvičenie anglickej gramatiky a 10 úloh na prácu s textom. Úlohy sú typologicky zostavené podľa požiadaviek na externú časť maturitnej skúšky. Súčasťou tejto časti knihy je aj prepis nahrávok a kľúč správnych odpovedí k úlohám. CD obsahuje monologické a dialogické texty, ktoré nahovorili anglickí, írski, americkí a slovenskí učitelia angličtiny. Študentom ponúkame vypracované modelové úlohy písania formálneho a neformálneho listu, esejí, príbehu, správy a opisu. Pri každom útvare sú uvedené poznámky „sprievodcu“ a cenné rady, ako správne písať a o čom písať.Štvrtá časť knihy (Literatúra) predstavuje krátku charakteristiku života a diela vybraných britských a amerických autorov a rozbor dvoch literárnych diel.

Piata časť knihy (Doplnkový materiál) zahrňuje doplnkové čítanie faktografických textov o anglicky hovoriacich krajinách a mestách, o Slovensku a o EÚ a NATO. Nájdete tu aj zoznam užitočných výrazov a fráz na riadenie konverzácie, krátke ukážky dialógov v angličtine, slovotvorbu a základné frázové slovesá.Návod na prípravu na ústnu časť maturitnej skúšky používajte spolu s DVD, na ktorom nájdete analyzované ukážky správnych a nesprávnych odpovedí maturantov na simulovanej ústnej maturitnej skúške.Cvičebnica je vhodná na individuálne štúdium i na prácu v triede. Veríme, že sa pre vás stane praktickou pomôckou a uľahčí vám prípravu na maturitu.OBSAHA ÚSTNA ČASŤ: Maturitné témy a konverzačné úlohy

Lekcia 1: Family (Rodina)

Lekcia 2: Culture and Art (Kultúra a umenie)

Lekcia 3: Sports and Games (Športy a hry)

Lekcia 4: Housing (Bývanie)

Lekcia 5: Shopping and Services (Nakupovanie a služby)

Lekcia 6: Health Care (Starostlivosť o zdravie)

Lekcia 7: Travelling (Cestovanie)

Lekcia 8: Education (Vzdelanie)

Lekcia 9: Jobs (Zamestnanie)

Lekcia 10: People and Nature (Ľudia a príroda)

Lekcia 11: Science and Technology (Veda a technika)

Lekcia 12: People and Society (Ľudia a spoločnosť)

Lekcia 13: The Young and Their World (Mládež a jej svet)

Lekcia 14: Food (Stravovanie)

Lekcia 15: Hobbies, Leisure and Lifestyle (Záľuby, voľný čas a životný štýl)

Lekcia 16: Multicultural Society (Multikultúrna spoločnosť)

Lekcia 17: Towns and Places (Mestá a miesta)

Lekcia 18: Fashion (Móda)

Lekcia 19: English-speaking Countries (Anglicky hovoriace krajiny)

Lekcia 20: Slovakia – My Homeland (Slovensko – moja vlasť)

Lekcia 21: Human Relationships (Medziľudské vzťahy)

Lekcia 22: Communication and Languages (Komunikácia a jazyky)

Lekcia 23: Mass Media (Masmédiá)

Lekcia 24: The Book – The Friend of People (Kniha – priateľ človeka)

Lekcia 25: Idols and Celebrities (Idoly a celebrity)

KEY (Kľúč k ústnej časti)B GRAMATIKA

Nouns – Podstatné mená

Adjectives – Prídavné mená

Adverbs – Príslovky

Pronouns – Zámená

Grammar Tenses – Gramatické časy

Modal Verbs – Modálne slovesá

Prepositions – Predložky

Fixed Expressions – Ustálené spojenia

Conditional Clauses – Podmienkové vety

Passive Voice – Trpný rod

Indirect (Reported) Speech – Nepriama reč

Conjuctions – Spojky

Numerals – Číslovky

British and American English – Brtiská a americká angličtina

Irregular Verbs – Nepravidelné slovesá

KEY (Kľúč ku gramatike)C PÍSOMNÁ ČASŤ

LISTENING TASKS (Úlohy na precvičenie počúvania s porozumením)

Tapescripts (Prepis nahrávok)

LANGUAGE IN USE (Úlohy na precvičenie anglickej gramatiky)

READING TASKS (Úlohy na precvičenie čítania s porozumením)

WRITING TASKS (Úlohy na precvičenie písania)

WRITING – EXAMPLES (Ukážky písania vybraných žánrov v angličtine)

KEY (Kľúč k písomnej časti)D LITERATÚRA

LITERARY TERMS (Literárne termíny)

SOME ENGLISH AND AMERICAN WRITERS (Vybraní angl. a amer. autori)

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark (Rozbor)

The Old Man and the Sea (Rozbor)

KEY (Kľúč k literárnym úlohám)E DOPLNKOVÝ MATERIÁL

ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES AND SLOVAKIA (Anglicky hovoriace krajiny a Slovensko)

THE EUROPEAN UNION AND NATO (EÚ a NATO)

SOME USEFUL PHRASES AND EXPRESSIONS (Niektoré užitočné frázy a výrazy)

SHORT DIALOGUES (Krátke dialógy)

WORD FORMATION (Slovotvorba)

BASIC PHRASAL VERBS (Základné frázové slovesá)NÁVOD NA PRÍPRAVU NA ÚSTNU ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKYPOUŽITÁ LITERATÚRA (SOURCES)PREHĽAD GRAMATICKÝCH ČASOV (SUMMARY OF GRAMMAR TENSES)

KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Súvisejúci tovar
Reklama

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
kníhkupectvo Golem * kamenný obchod: Jókaiho 31 * Lučenec 984 01 * mobil: +421 908 919 502 * e-mail: info@knihy-golem.sk * facebook: http://www.facebook.com/knihy.golem

JavaScript musí být povolen